Een schitterend isolement (E.S.I.)

Mijn overgrootouders Hertha en Árpád tijdens hun huwelijksreis in Venetië, mei 1914. Drie weken later breekt de oorlog uit. De consequenties daarvan blijken grote invloed te hebben op met name Árpáds verdere leven alsook op dat van zijn afstammelingen...

In Een schitterend isolement beschrijft Olga Majeau haar zoektocht naar het leven en lot van haar overgrootvader, de Hongaarse baron Árpád Eperjesy. Een familiering en twintig brieven die Árpád aan zijn dochters schreef vanuit de Hongaarse goelag vormen het startpunt van de vele reizen die Majeau ondernam om de familiegeschiedenis te achterhalen. Het meeslepende en persoonlijke verhaal gaat over de teloorgang van een familie tegen de achtergrond van de Europese wereldgeschiedenis. In deze  familie speelden historische grootheden als Goethe, Kaiser Wilhelm, Otto Von Bismarck en Franz Liszt een rol.

Majeau gaat zes generaties terug in de geschiedenis en legt een link met de levens van haar beroemde voorouders en dat van haar vergeten overgrootvader. Ze ziet hoe patronen binnen de familie zijn doorgegeven. De liefde tussen grootmoeder en kleindochter sprankelt èn schuurt tussen de regels door. Tot slot vindt Olga Majeau haar eigen plek in de stamboom van de familietak.

Olga's zoektocht mondt uit in meerdere fascinerende ontdekkingen, waaronder een doofpotaffaire van vlak na de WOI met als onderwerp een aanzienlijke, onteigende kunstcollectie.

Het blijkt niet de enige doofpotaffaire in het verhaal te zijn...