‘Eenzaam, de dapperen’
“door Olga Majeau”

‘Eenzaam, de dapperen’

In de zomer van 2019 verschijnt ‘Eenzaam, de dapperen’. Het boek is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

In het begin van de jaren ’70 komt een moeder van een gezin van twee zoons om bij een auto-ongeluk. Vier decennia later zijn de sporen van wat dat met de nabestaanden van het gezin heeft gedaan nog alom aanwezig. Herinneringen zijn vervormd, de banden tussen vader en zoons en de zoons onderling vertroebeld door verzwegen emoties en frustraties. Ook aan het beeld van de moeder en de dag van haar ongeluk blijken voor iedereen andere herinneringen te kleven.

Het verhaal speelt zich af over een periode van veertig jaar in een dorp aan de voet van de Franse Pyreneeën. De jongste zoon heeft zijn land verlaten. Elke zomer keert hij er terug en beziet hij de familietaferelen steeds meer als buitenstaander. Hij realiseert zich hoe die ene tragische gebeurtenis allesbepalend is geweest, en zijn levensloop en karakter compleet heeft gevormd. En niet alleen zíjn leven, maar ook dat van zijn vader en broer.

Heimwee naar zijn land heeft hij niet. Pijn om daar te zijn waar zijn wortels liggen en waar hij al lang geleden niet anders kon dan ervandaan te vertrekken, des te meer. Het wordt tijd om een streep te trekken.