Eenzaam, de dapperen Herinneringen aan een verzwegen moeder door Olga Majeau

Boektrailer
'Eenzaam, de dapperen' Herinneringen aan een verzwegen moederdoor Olga Majeau


Eenzaam, de dapperen

Uit de proloog:

***
‘Je herinnert je je moeder toch nog wel?’ Toen het onderwerp eens ter sprake kwam, was het díe vraag die Gustave hem stelde. En Didier zei ja. Wat kon hij anders antwoorden dan ja?'
***

In het voorjaar van 2020 verscheen mijn tweede boek 'Eenzaam, de dapperen - herinneringen aan een verzwegen moeder'. Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarbij herinneringen een centrale plek innemen. Wij maken herinneringen, maar herinneringen maken ons ook. Zijn herinneringen wel zo waar als we denken dat ze zijn? Hoe kleuren ze ons bestaan? Wat blijft er van ons over in de verhalen van anderen?

In het begin van de jaren ’70 komt een moeder van een gezin van twee zoons om bij een auto-ongeluk. Vier decennia later zijn de sporen van wat dat met de nabestaanden van het gezin heeft gedaan nog alom aanwezig. Herinneringen zijn vervormd, de banden tussen vader en zoons en de zoons onderling vertroebeld door verzwegen emoties en frustraties. Ook aan het beeld van de moeder en de dag van haar ongeluk blijken voor iedereen andere herinneringen te kleven.

Het verhaal speelt zich af over een periode van veertig jaar in een dorp aan de voet van de Franse Pyreneeën. De jongste zoon heeft zijn land verlaten. Elke zomer keert hij er terug en beziet hij de familietaferelen steeds meer als buitenstaander. Hij realiseert zich hoe die ene tragische gebeurtenis allesbepalend is geweest, en zijn levensloop en karakter compleet heeft gevormd. En niet alleen zíjn leven, maar ook dat van zijn vader en broer.

Heimwee naar zijn land heeft hij niet. Pijn om daar te zijn waar zijn wortels liggen en waar hij al lang geleden niet anders kon dan ervandaan te vertrekken, des te meer. Het wordt tijd om een streep te trekken.

Hieronder een recensie in de NRC ****


uit de NRC 5 November 2020 - door Michel Krielaars