Kunstcollectie Eperjesy

Waar is de kunstcollectie Eperjesy gebleven??

Tijdens haar zoektocht kwam Majeau achter een doofpotaffaire van 100 jaar geleden rond een aanzienlijke, onteigende kunstcollectie van haar voorouders. In een dossier in Bolzano vond ze een dossier waaruit duidelijk werd welk onrecht de familie Eperjesy werd aangedaan na de W.O. I. Werken van beroemde renaissancekunstenaars als Cellini, Guercino, Caravaggio, Tiepolo, en zo nog veel meer, werden zonder pardon geconfisqueerd.

Het ging hier om 'kunstroof avant la lettre'. En wel van de Italiaanse staat en van een aantal uiterst sluwe individuen die de weduwe Eperjesy (Armgard) jarenlang als gieren bleven omcirkelen en haar alles ontnamen. Deze kunstroof is nooit nader onderzocht. Olga Majeau vond het tijd worden om deze geschiedenis boven tafel te krijgen.

De geschiedenis valt niet terug te draaien, maar met de publicatie van Een schitterend isolement  heeft Majeau deze affaire openbaar gemaakt. Maar nu is er blijkbaar iemand die dat verhaal liever weer in die doofpot terug wil hebben, want inmiddels (2015) is het dossier weer spoorloos verdwenen...

Gelukkig heeft Olga Majeau alle belangrijke documenten van dit dossier ingescand. Ook heeft Majeau contact gelegd met Custodia in Parijs. Binnenkort volgt een gesprek om te kijken of de collectie Eperjesy via officiële wegen nog (deels) kan worden achterhaald. Nevendoel hiervan is om de verdwenen stukken officieel te erkennen als toebehorend aan de Eperjesycollectie.

kunstcollectie EperjesyInmiddels heeft een Italiaans onderzoeker de intentie om op zoek te gaan naar de kunstwerken van Eperjesy. Hij werkt bij dezelfde instantie als die honderd jaar geleden alle kunst confisqueerde... De zoektocht maakt het moeilijker voor hem nu het dossier nog altijd weg is. Gelukkig maar dat Majeau alles heeft gescand. Alleen die scans deelt ze niet zolang er zoveel schimmigheid rond de Causa Eperjesy blijft bestaan.Ook niet met de onderzoeker. Laat hem eerst dat originele dossier maar vinden.

In Italië zijn inmiddels de nodige instanties ingelicht over de verdwijning van het dossier. Ze maken er geen haast mee. Dat deden ze honderd jaar geleden ook niet.

Wordt vervolgd!